קח את היצירה שלך צעד אחד קדימה
כתבת ספר? התקדם לספר דיגיטלי
שלח כתב יד ובדוק את הפוטנציאל השיווקי

אסטרטגיות בפרסום הלכה ומעשה

יעקב הורניק

הוצאה: יעקב הורניק

| תחום: עיון

 
סגור


אנו מצטערים אך דירגת כבר ספר זה.
(מדרגים 1, ניקוד 5)

עולםהפרסום התוסס והיצירתי הוא נושא לימודמרתקמכיוון שהוא משלב מדע ואומנות,וכולנוכפרטים וכצרכנים נחשפיםכלהזמן לדימויים החזותיים ההופכים לחלקמהמטען התרבותי והפולקלור של כולנו.

הפרסוםהוא כליניהולי.מנהליםמכל הסוגים ובכל הדרגות לומדים שיווקופרסום,כדילעמוד בתחרות ולהיאבק בהצלחה על כל נתחשוק או לקוח,וחייביםלהתוודע לשיטות ולאסטרטגיות הפרסומיותהעדכניות.בשניםהאחרונות,מהפכתהאינטרנט הפכה את עולם הפרסום לאינטראקטיבייותר,ולפיכךעלו דגשים אסטרטגיים חדשים,כמוהמעבר מתקשורת מסחרית של פה-לאוזןלתקשורת המעודדת שיח חברתי ולבאזז תקשורתי.

ספרזה מקבץ שנים רבות של מחקר אקדמי והוראהבארץ ובעולם ושל ניסיון מעשי של פרופסוריעקב הורניקבתחום הפרסום והתקשורת השיווקית.הורניקסוקר בצורה יסודית את האסטרטגיות החשובותבתחום הפרסום.הספרמנתח ומדגים בצורה מעמיקה את הסוגיותהחשובות והחדישות שכל מקבלהחלטותבתחום חייב להתייחס אליהם.ספרזה מספק,אפוא,מענהמעשי למנהל ובמקביל אמצעי מתקדם לשם לימודהנושא במסגרות אקדמיות.כחוקר,המחברכולל בספר שיטות מחקר מתקדמות המהוויםעזר לחוקרים בתחום.

ביןהנושאים הנידונים בספרסקירתהפרסום בישראל,כיצדמעבד הצרכן מידע פרסומי?אסטרטגיותברירת ערוצי הפרסום,גישותתקצוב,תקשורתשיווקית משולבת,פרסוםמקוון ודיגיטלי,אסטרטגיותהמסר הפרסומיגישותיצירתיות בפרסוםמדידתיעילות הפרסום,גישתהסילום ליצירתיות ומדידהאסטרטגיותפרסום בתקופת האטה כלכלית,אסטרטגיותבפרסום פוליטי,פרסוםבינלאומי,בנייתתכנית פרסומית.

ספרזה הוא גרסה מיוחדת המשתמשת במיטב הכליםהמתקדמים של קריאה ולימוד בשיטה האלקטרוניתההופכת את העיון בספר לחוויה יוצאת דופן.הספרכולל עשר יחידות (כליחידה מורכבת מ-4-5פרקים)ולמעלהמ-400עמודים.לחיצהעל כותרת היחידה תפתח את רשימת הפרקיםבאותה יחידה.לכליחידה מתווספים נספחים שהם חומר מומלץלתלמידי תוארראשוןוחומר חובה לתלמידי תוארשני.לאורךהספר משובצות קישוריות רבות לתכניםעדכניים שונים,ביניהם,פרסומותאלקטרוניות,פרסומותדפוס,וחומרקריאה נוסף.


מחירים באתר

  • ספר דיגיטלי (ePub)
    68 ₪
הוסף לסל הוסף לסל
תגובות
ספרים נוספים בקטגוריית עיון