קח את היצירה שלך צעד אחד קדימה
כתבת ספר? התקדם לספר דיגיטלי
שלח כתב יד ובדוק את הפוטנציאל השיווקי

פרקים בדיני בנקאות

עו"ד גלעד נרקיס

הוצאה: ספרי צמרת

| תחום: משפט

 
סגור


אנו מצטערים אך דירגת כבר ספר זה.
(מדרגים 3, ניקוד 8)

2883 עמודי דפוס

החובות החלות על הבנקים

מבין הפרקים: מבוא כללי – יחסי בנק לקוח; חובת תום הלב של הבנק; איסור הטעיה והשפעה בלתי הוגנת; חובת הגילוי וחובת הסודיות; חובת האמון; תחומי השירות והחובה לתת שירות; חובת הזהירות; החובה לתת אשראי; חובות הבנק כלפי הערב והגנת הערב; כישורי הלקוח; סקירת פסיקת בית המשפט העליון, המחוזי והשלום כולל פסיקה שטרם פורסמה.

מסמכים סחירים

מבין הפרקים: אמצעי תשלום והגישור על פערים של זמן ומקום, האלטרנטיבות לדרכי תשלום, כסף מזומן, קיזוז, המחאת חיובים, מסמכים סחירים, מכתב האשראי הדוקמנטרי, כרטיס האשראי / כרטיס החיוב, העברות אלקטרוניות/בנקאיות, כרטיסים מיועדים, הקשר בין אמצעי תשלום לבין בטוחות, השטר כבטוחה, ערבות בנקאית, עצמאות העילה והקשר לעסקת היסוד, כרטיסי חיוב ומכתבי אשראי, סוגיית סופיות התשלום, סחרות ועוד.

סדרי דין

מבין הפרקים: התיישנות – מטרות דיני ההתיישנות, ההתיישנות כטענת הגנה והנטל להוכיחה, זכותו של הבנק לטעון להתיישנות, מועד העלאת טענת ההתיישנות, תחילת מרוץ ההתיישנות – היום שבו נולדה עילת התביעה, ועוד.

סדר דין מקוצר-מחיקת כותרת, כשרות תביעה להתברר בסדר דין מקוצר, סכום קצוב "מכוח חוזה או התחייבות", "ראיה בכתב" ועוד, גילוי מסמכים, עיכוב ביצוע, התדיינות אלטרנטיבית, דוגמאות כתבי בי דין, סקירת פסיקה ועוד.

אשראי בנקאי

מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח; חשבון הבנק – מצרך חיוני; הכוח העדיף של הבנקים; כוח עדיף – חובות מיוחדות; מערכות הדינים החלות על יחסי בנק – לקוח. מהו אשראי? יחסי בנק-לקוח – יחסי לווה מלווה? חובת הבנק ליתן אשראי – האם הבנק חייב ליתן אשראי ללקוח המבקש זאת ממנו? מסגרת אשראי בחשבון שוטף – חשבון עובר ושב; חשבון חוזר דביטורי; מסגרת אשראי בחשבונות עו"ש וחח"ד; ועוד…

מימוש משכנתא על-ידי תאגיד בנקאי הוצאה לפועל & צווי מניעה & סמכויות & הגנות

 מבין הפרקים: משכנתא כללי; סמכויות; הסעד הזמני בהליכי מימוש משכנתא; הליכי מימוש נכסים בהוצאה לפועל; ההליך למימוש משכון; עיקול מקרקעין; מכירת מקרקעין; טענת פרעתי; טענות כנגד מימוש משכנתא


מחירים באתר

  • ספר דיגיטלי (ePub)
    99 ₪
הוסף לסל הוסף לסל
תגובות
ספרים נוספים של אותו סופר: