קח את היצירה שלך צעד אחד קדימה
כתבת ספר? התקדם לספר דיגיטלי
שלח כתב יד ובדוק את הפוטנציאל השיווקי

ברוריה התנאית האלוהית

רפאל כהן [מ.א.]

הוצאה: רפאל כהן

| תחום: יהדות

 
סגור


אנו מצטערים אך דירגת כבר ספר זה.
(מדרגים 2, ניקוד 9)

התנאית ברוריה הייתה אשתו של התנא רבימאיר בעל הנס שחי בתחילת המאה הראשונה לספירה ובתחילת המאה השלישית לספירה. וכך גםהתנאית ברוריה. התנאית ברוריה הייתה גאון בהלכה ובתנ"ך. נוסף לזאת, דיברה עלבוריין את השפה היוונית והרומית [הלטינית]. נוסף לזאת שלטה התנאית ברוריהבפילוסופיה היוונית, וכן בחכמת ההיגיון והרטוריקה, תורות שלמדה אצל טובי המוריםבדורה. אביה היה התנא ר' חנינה בן תרדיון, שנהרג על ידי הרומאים עקב מלשינות שליהודים, ובראשם ר' יהודה הנשיא.

דמותה של התנאית ברוריה היוותה אתגרלחוקרים במדעי היהדות כבר מן המאה השמונה עשרה ועד המאה העשרים ואחת. אולם, האמתההיסטורית עליה במלואה לא הוצגה על ידי החוקרים, מאחר והחוקרים החזיקו בדעותקדומות כלפיה, דעות שגויות ומופרכות שהושתתו על מחקרים שגויים של חוקרים במאההשמונה עשרה והתשע עשרה, בעיקר חוקרים גרמנים.

התנאית ברוריה אפוא קופחה הן במחקרוהן בקרב תלמידי החכמים בישיבות ותלמידות החכמים במדרשיות, כמו גם במכללותובאוניברסיטאות.

ספר זה בא להציג את האמת ההיסטורית עלהתנאית ברוריה, המבוססת על מחקר כתבי יד עבריים של התלמוד, הן בגניזה והן בכתבי ידברחבי העולם כולו.

התנאית ברוריה הושמצה החל מהמאה הארבעעשרה על ידי מומר יהודי שהתנצר ושירת תחת האפיפיור ברומא, ולכן הוא שתל סיפור מזויףאודות התנאית ברוריה בתוך פירושו של הרב שלמה יצחקי לתלמוד, המופיע במסכת עבודהזרה דף יח' עמוד ב'. סיפור זה מבטא את שנאתו של כותבו כלפי הנשים בכלל, כלפי נשיםחכמות בפרט, וכלפי יהודיות נשות תלמידי חכמים. התנאית ברוריה הייתה שווה במעמדהלחברי הסנהדרין, ולמעשה היא היוותה באופן בלתי רשמי חלק מחברי הסנהדרין של ביתהמקדש הראשון.

השנאה אל התנאית ברוריה הוזנה על ידיהתפיסה הנוצרית בימי הביניים במאה השלוש עשרה לפיה האישה נחותה מן הגבר והיא איננהיכולה להשתוות אליו בחכמתה. תפיסה שנוגדת את היהדות לפיה האישה גם היא נבראה בצלםאלוהים וגם היא חכמה. שונאי הנשים בקרב היהדות אימצו את הסיפור המזויף כחלק משנאתםכלפי נשים ואי הכרתם באישה כשוות ערך לגבר. עד היום מסרבים הרבנים המצדדים באי-שוויוןלנשים להסיר את הסיפור המזויף מהפירוש על הגמרא, למרות שהם מודעים להיותו מזויף.

הזיוף מושתת על חוסר אמינותה של האישהוניסיונותיו של הבעל לפתותה, סיפורים המופיעים כבר לפני אלפיים שנה בקרבהפילוסופיה היוונית, כגון אצל סקונדוס הפילוסוף, ופותחו אחרי כן בימי הביניים עקבמסעי הצלב של הנוצרים, אז הושארו נשות האבירים לבדן במשך למעלה משנה בביתן ללאהשגחה. סיפורים שמופיעים בסוגה ספרותית מסוג דקאמרון של גו'באני בוקצ'ו, או סיפוריקנטרברי של הסופר האנגלי ג'פרי צ'וסר.

החוקרים כיום, כמו בעבר, לא הסתכלו עלהתמונה הכללית כלפי דמותה של התנאית ברוריה, תמונה שמורכבת מתצרף שחלקיו מפוזריםבכל חלקי הסיפורת של חז"ל, הן בתלמוד והן במדרשים. כמו גם בספרות היווניתוהרומית בת התקופה. על מנת להביט על התמונה הכללית שתיתן לנו את האמת ההיסטורית עלדמותה של התנאית ברוריה יש צורך בכלי מחקר שאותו התווה הפילוסוף והבלשן הצרפתיפרופסור דוקטור ז'אק דרידה, הוא המונח Deconstruction. וספר זה מוקדש למורי ז'אקדרידה, שהתווה כלי מחקר חדשי ועל-שפתי, המתאים לכל שפה, ומאפשר לנתח כל טקסטולחשוף את גרעין הסיפור האמיתי וההיסטורי שלו. אין ספק בידינו כי הסיפורים עלהתנאית ברוריה עובדו ושונו על ידי אמוראים ועורכים מאוחרים של התלמוד, מאות שניםלאחר זמנה של התנאית ברוריה.

התנאית ברוריה הייתה אישה משכילהשניהלה דו-שיח מפרה עם חכמים רומאיים ויוונים, כמו גם עם חכמים יהודיים. היא הייתהתלמידת חכמים מקובלת – אשתו של המקובל ר' מאיר בעל הנס. עם זאת, היא הייתה אשת חילואשת משפחה יוצאת מגדר הרגיל ותמיד הייתה עזר כנגד בעלה ר' מאיר בעל הנס; הן בוויכוחיםעם יריביו הרעיוניים, שבראשם עמדו ר' עקיבא ור' יהודה הנשיא, והן בוויכוחיו עםחכמי הגויים.

התנאית ברוריה שילמה מחיר כבד עלתעוזתה ואומץ לבה, ועל שהציבה את האחר, העני והמסכן במרכז התודעה של המנהיגותהיהודית בדורה שהתעלמה מן העניים ונדכאי החברה. שני ילדיה נרצחו על ידי אביו שלבעלה – בראשם ר' יהודה הנשיא – ששלח יהודים מומרים לרצוח אותם ביום שבת בבוקרבדרכם לבית הכנסת. אחיה נרצח גם הוא על ידי מומרים יהודים שהתנצרו וקיבלו הוןמהשלטון הרומאי – אותם רוצחים מילאו את פיו חצץ וחנקו אותו. אביה נשרף על המוקד בעודוחיים.

אך לא רק זאת, התנאית ברוריה חיה בעתמלחמה עם הרומאים, בעת בה הניף בן כוזיבא, בריון כופר, את נס המרד ברומאים וכפה אתהמלחמה על המון העם העניים על ידי מניעת פת לחם מהם ושריפת מקורות המזון שלהם.התנאית ברוריה הייתה עדה לאי-שוויון בין המינים, ולהיותה של האישה חסרת ערך ופחותהבערכה מבהמה – התנאית ברוריה הייתה עדה לרציחתה של נערה יהודייה, ענייה ויתומה, עלידי ר' ישמעאל בן יוסי בצורה אכזרית ביותר: הוא הרתיח אותה בדוד מים חיים עד שנשרעורה מעל בשרה, ואחרי כן מכר את עצמותיה לרופאים היווניים למטרות ניסויים מדעיים.

על רקע אי-שוויון זה שבו העניים נמכרוכעבדים לרומאים על אי-תשלום מיסים על ידי ר' יהודה הנשיא, וכך גם הושבו נערותיהודיות עניות בבתי הבושת של הרומאים על אי תשלום מיסים. ארץ ישראל הוצפה בבתיבושת שבהם הושבו נערות יהודיות עניות, מאחר שלא שילמו את המיסים לרומאים. גובההמיסים מן היהודים הרשמי של הרומאים בארץ ישראל היה ר' יהודה הנשיא, שהשתמשבשירותיה של המשטרה החשאית שלו ששמה היה "קצוצי", ובראשה עמד ר' אלעזרבן שמעון, שהיה מפקד המשטרה הרומאית בארץ ישראל. השיטות לגביית מיסים והטלת מוראעל המון העם באו לידי ביטוי בקיצוץ איברים והתעללות באנשים עד לידי מכירתם לעבדים.

על רקע תקופה לא יציבה זאת, כשהמוןהעם קרס תחת עומס המיסים, והאישה נרמסה על ידי ההנהגה היהודית, קמה התנאית ברוריה.שהייתה אישה יוצאת דופן בדורה, הן בשל תעוזתה והן בשל חכמתה. היא הייתה שוות ערךבחכמתה ובמעמדה לחכמים בדורה, והיוותה דוברת רשמית של ההנהגה היהודית הלא-רשמיתבדורה, יחד עם ר' מאיר בעל הנס בעלה, בוויכוחיה עם הגויים.

היא הותירה את חותמה על החכמים בכלהדורות, ודבריה משמשים עד היום אורים ותומים בהלכה. מחקרנו גם חושף את חלקה בעריכתהתלמוד לצד בעלה התנא ר' מאיר בעל הנס, חלקה שנגרע על ידי המחקר בעבר וכיום. כמוגם חלקה לבניית בית המקדש בדרכי שלום, והשיעורים שהעבירה לנשות ישראל על ההלכהוהתורה.

אשת אשכולות צדקת שקופחה לאחר מותה,וכעת אנו חושפים את האמת אודותיה ואודות הסיפור המזויף שנתלה בשמה על ידי אילןגבוה, ר' שלמה יצחקי.

נוסף על זאת, נכתבו מחזותשגויים המבוססים על הסיפור המזויף בפירוש המיוחס לר' שלמה יצחקי על עבודה זרה דףיח, ולכן גם צירפנו מחזה בשלוש מערכות פרי עטו של כותב שורות אלה על חייה שלהתנאית ברוריה, הנקרא: "משפטה של התנאית ברוריה".

שם המחבר: רפאל כהן

תואר: מוסמך האוניברסיטה העברית במדעי הרוח [M.A.] 1999 בחוג למחשבת ישראל, והיסטוריה של עם ישראל

המחבר עוסק זה למעלה משלושים שנה בחקר כתבי יד עבריים, המחזיקים 500 סוגים שונים, ובכלל זה גם כתבי יד של הגניזה בקהיר.

המחבר פרסם עשרות מחקרים המבוססים על כתבי יד עבריים, כולל מהדורות מדעיות של כתבי יד עבריים עם מבוא, מראי מקומות והערות וחילופי נוסחאות. התמחותו של המחבר כוללת גם את ההיסטוריה של עם ישראל, ובפרט את תקופת חז"ל ותקופת ימי הביניים.

המחבר נחשב לאחד המומחים הגדולים בעולם לכתבי יד עבריים

מחירים באתר

  • ספר דיגיטלי (ePub)
    37 ₪
הוסף לסל הוסף לסל
תגובות
ספרים נוספים בקטגוריית יהדות