קח את היצירה שלך צעד אחד קדימה
כתבת ספר? התקדם לספר דיגיטלי
שלח כתב יד ובדוק את הפוטנציאל השיווקי
תקנון האתר
תקנון האתר

ברוך בואך לאתר נט בוק. התקנות במסמך זה, יחד עם ההבהרות התהליכים והנהלים בתוך האתר מוגדרים כ "תקנון נט בוק". משתמש אשר מבקר באתר, מבצע בו פעולה כלשהיא כגון הרשמה, רכישה, קריאה וכו', מקבל על עצמו את תקנון נט בוק. 

אם אינך מסכים לכך, ואינך מתכוון להיענות לתקנון,  אנא עזוב את האתר לאלתר.

 

רישיונות והגבלות

נט בוק מעניקה למשתמש באתר רשות להשתמש בתכניו ובאפשרויות השונות שלו, במגבלות התקנון להלן, לכל מטרה בלתי מסחרית מצידו, (להוציא שותפים עסקיים של נט בוק). המשתמש רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לו אחרת., כל עוד הקישור לא מציג את נט בוק ( NETBOOK ) או שותפותיה באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה. ההרשאה אינה מתירה:

לשנות , לשכפל, למכור מחדש, תכני אתר נט בוק, להוציא מוצרים דיגיטליים, מודפסים או קבצי קול להלן
לעשות שימוש מסחרי באתר
להעתיק פרטי משתמשים גלויים או חסויים לכל שימוש
להיכנס לאתר באמצעות רובוט (כלי דיגיטלי אוטונומי) מכל סוג ולכל מטרה
להפריע בכל דרך שהיא לפעולת האתר
לעקוף כל תהליך שהוא באתר לכל מטרה
לעשות שימוש כלשהוא באלמנטים עיצוביים או סימני מסחר באתר
להשתמש בסימנים המסחריים של נט בוק, או שותפותיה
למכור מחדש מידע מתוך נט בוק
להעלות תוכן פוגעני, פורנוגרפי או לא מקורי.
לביצוע חוקי של כל אחד מהאיסורים לעיל, נדרש אישור בכתב של נט בוק.

סימני מסחר

כל סימני המסחר באתר הנם של נט בוק או שותפותיה העסקיות. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה בכתב מנט בוק, או השותפה העסקית המתאימה לגבי סימניה שלה.

תיאור המוצר והתוכן המועלה

תיאור המוצר או התוכן של המוצר – המודפס, הקריינות והדיגיטלי – הינם באחריות המו"ל, הסופר או היצרן ולא באחריות נט בוק. במקרה של אי התאמה אין לפנות בתביעה לנט בוק.

אין להעלות לאתר תוכן פוגעני, פורנוגרפי או תוכן לא מקורי בשום דרך, פורמט או מהדורה.נט בוק אינו מרשה לעלות לאתר ספרים אשר לא עברו הפקה מוקפדת הכוללת עריכה מקצועית, עיצוב, עימוד, ו / או איורים בלתי איכותיים, או אשר אינם ראויים, לפי שיקול דעתנו.האתר רשאי למחוק לצמיתות ספרים אלה ללא מתן הסברים וללא הודעה מראש.

רישום מידע ופרטי הרוכש

נט בוק מברכת אותך כלקוח. אנו רוצים להפוך את חווית קניותיך באתר לפשוטה ובטוחה ככל האפשר ויש לקרוא בעיון את תנאי הגלישה וביצוע הרכישות באתר.

אנו מתחייבים לשמור על פרטיותך ואלא אם נדרש על פי חוק, לא נעביר או נחלוק את המידע שסיפקת בעת רישומך לצד ג'. אנו נשתמש במידע כדי להתקשר איתך וכדי לאמת אמצעי תשלום. אנו כן עשויים למסור נתונים סטטיסטיים מצטברים על מכירות, לקוחות, מאפיינים, תנועה וכדומה אך לא למסור פרטים מזהים לרבות כתובות אי-מייל.

ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר מותנה ברישום. לצורך הרישום, תידרש למסור פרטים אישיים, וכן ליצור שם משתמש וסיסמה.

מידע הרישום ייאסף ויישמר אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא נוכל לספק לך את שירותי האתר כמו גם מסירה של מידע רישום שגוי ו/או חלקי, לא תאפשר לך ולחברה להשלים את הרכישה. אנא הקפד למלא מידע רישום מדויק ועדכני.

מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה הנם הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו .

נט בוק שומרת את פרטי הרוכש והרכישה במחשביה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי נט בוק מחייבים .

סיסמאות והגנת פרטיות

כל משתמש לו סיסמת כניסה אחראי ל (1) לשמור את פרטי הסיסמה חסויים (2) למנוע גישה לא רצויה למחשב בו מותקנת הסיסמה (3) לעדכן את נט בוק בשינויים של הדוא"ל שלו. הדוא"ל הנו חלק ממנגנון הכניסה לאתר .

תוכן דיגיטלי

נט בוק מציעה למשתמש אפשרות לרכוש תוכן אלקטרוני מסוגים שונים. אחר שנרכש קובץ מחויב המשתמש במתן אינפורמציה מדויקת על עצמו בעת הרכישה.  המשתמש מחויב שלא לעשות שימוש מסחרי בחומר. נאסר בתכלית האסור להפיץ את החומר ללא מגבלה גם ללא תמורה מסחרית או כלכלית .

בכל מקרה של הורדת תוכן דיגיטלי, מודפס או קריינות באמצעות אתר זה, החברה מעניקה לך רישיון לא בלעדי, בר ביטול ללא התראה מראש להוריד ולעשות שימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי, בתוכן הדיגיטלי באופן בלעדי למטרות הורדה, גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי תחת ובכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.

נט בוק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר.

נט בוק אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר האלקטרוני. ייתכן שחלק מהספרים המוצעים להורדה באתר כוללים תיאורים ו/או תקצירים. תיאורים ו/או תקצירים אלו מסופקים לנוחיות המשתמשים, האתר אינו מתחייבים או מציג שהתיאורים ו/או התקצירים המוצגים בו מדויקים או שלמים.

אין להעלות תוכן פוגעני, פורנוגרפי או לא מקורי לאתר בשום דרך, פורמט מהדורה.

סיכוני אבדן

מוצרים דיגיטליים שאבדו (נמחקו עקב תקלה וכו') במהלך 3 חודשים מיום הקניה, ישוחזרו על ידי נט בוק כשרות לרוכש וללא קשר לסיבת התקלה (דהיינו, גם אם התקלה או אבדן נגרמו ע"י הרוכש) ובלבד שהרוכש יציג הוכחת קניה ותעודת זהות. מוצרים פיזיים שירכשו יהיו באחריות בלעדית של הרוכש מיום קבלת הפריט על ידי המשלח. 

שימוש בתוכן

על המשתמש להסכים כי באתר תוכן וסימני מסחר המוגנים בזכויות יוצרים. נט בוק מפרסמת תוכן באישורו של בעל הזכויות. למשתמש אין רשות לשנות או לעשות שימוש בתוכן פרט למפורט להלן. אלא אם מוגדר אחרת, המשתמש איננו רשאי להעתיק יצירות בשלמותן או בחלקן למטרות מסחריות או אחרות, ללא רשות מפורשת בכתב. מוצרים דיגיטליים, מודפסים או קריינות  שנרכשו, יכול המשתמש לשכפלם ולטעון אותם על מכשירים שונים, לצרכי גיבוי, לשימושו האישי בלבד, להנאתו האישית ובאופן סביר. הפצה לצד שלישי, והפצה ללא הגבלה הנם הפרה בסיסית של התקנון, והנם עבירה על החוק.

תוכן צד שלישי

נט בוק מפיצה תוכן שיוצר על ידי צד שלישי. לכן, אין לה בקרה ואחריות על מהות התוכן. לנט בוק אין מחויבות לסנן את התכנים, אך היא רשאית להסיר תכנים מיוזמתה מכל סיבה. אין כל אחריות לדיוק או נכונות התכנים באתר. נט בוק לא תישא בכל אחריות לנזקים הקשורים לתוכן. יחד עם זאת, נשמח לקבל דיווח על תוכן פוגעני,לטלפון:
077-3214044 או לכתובת דוא"ל: moshe@netbook.co.il 

גיל המשתמש

מוצרים שיסומנו בהגבלת גיל, מותרים לרכישה ע"י מבוגר בלבד. בכל מקרה אין אנו מעודדים רכישות ע"י נוער מתחת לגיל 13, אלא בהרשאת הורים ובנוכחותם.

מדיניות תשלום

התשלום באתר מתבצע בכרטיסי אשראי בלבד. אין אפשרות לרכישה באמריקן אקספרס ו/או בכרטיסי ישראכרט בני 8 ספרות. במידה ואין אפשרות לרכישה יש לחייג למספר: 077-3214044. יש לחייג בין השעות 09:00-19:00 מלבד ימי שישי וחג.

מדיניות משלוחים

נט בוק אחראית לשלוח את הספרים למזמינים בתום 7 ימי עסקים לנקודת איסוף או עד הבית בהתאם להזמנת הלקוח, ישנה אפשרות גם לאיסוף עצמי ללא תשלום בתאום מראש 077-3214045 .
חלק קטן מאוד מהספרים הינם מכירה ישירה של הסופר ללקוח לכן נט בוק מעבירה את ההזמנות לספרים מודפסים לסופרים / מו"לים הרלוונטיים. עליהם מוטלת האחריות לספק את משלוח הספר בזמן. משך זמן המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים. נט בוק אינה אחראית על משלוח שלא הגיע בזמן ו/או לא הגיע כלל. יחד עם זאת, יש לעדכן אותנו בכל מקרה של ליקוי במשלוח ואנו נעביר את הפניה לגורם המתאים.

מדיניות החזרות/ביטולים

לקוח המעוניין לבטל עסקה באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), בהודעה בכתב לפקס: 03-5592855 לכתובת דוא"ל: moshe@netbook.co.il  או ווצאפ: 052-5737256 או לכתובת:

ספרי צמרת, רח' השקמה 2 אזור 5800.

עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5%.

והיה והמוצרים שנרכשו לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויבו דמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. במקרה של קבלת מוצר פגום ולא תקין, אנו נעשה כל מאמץ להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. באם תסכים להצעתנו, אנו נשלח אליך את המוצר החדש כנגד החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, כספך יושב לך במלואו. יצוין כי מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם.

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה – על הלקוח יהיה להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף שתצוין על ידי נט בוק ועליו מוטלת החובה להחזרת המוצר לספק ישירות לפי כתובת שתימסר על ידינו, על חשבונו. הספק יחזיר ללקוח תוך 10 ימי עבודה מקבלת המוצר חזרה בחברה, את כספו בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

יצוין שבהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהם פגומים. מוצהר על ידך שהתוכן הדיגיטלי שהורד ניתן לקריאה בקורא ספרים אלקטרוני מיועד או מחשב שמקושר בקידוד לספר ספציפי ומכאן משתמע שהחזרה או החלפה, תחייב רכישת תוכן חוזרת, למעט סיבת פגם בקורא שנבחן ונבדק על ידי החברה והוכר כפגם המזכה אותך להוריד את התוכן הדיגיטלי האמור ללא חיוב נוסף. ידוע לך שאתה מוותר בכך ללא חרטה על כל טענה ו/או תביעה בנושא התוכן הדיגיטלי שנשמר בקורא או עותק של אותו תוכן דיגיטלי שנשמר במחשב אישי ואו מארח(HOST ).

נט בוק רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, לזמן קצוב או תמידי, וזאת בהתאם להחלטתה במקרים של: מסירת פרטים שגויים, חסרים או בדויים, הפרת תנאי השימוש ותנאי החזרות, אי תשלום או קבלת אישור מאת המסלקה ואו חברת האשראי. אופן תהליך הביטול יכלול בכתב מאת החברה: סיבת הביטול, והחזר כספי ללקוח באם שולם.

סיום שימוש באתר

נט בוק רשאית ללא כל התראה להפסיק את הרשאת השימוש באתר לכל משתמש, קבוצת משתמשים, או כלל הציבור. הפסקה זו יכולה להיעשות עם או בלי התראה, ומכל סיבה שהיא .

שיפוי

על המשתמש לשפות מידית את נט בוק ואת שותפותיה העסקיות על כל תביעה הנוגעת לנט בוק או לשותפותיה ואשר נגרמה עקב פעולותיו של המשתמש באתר. השיפוי כולל שכר טרחת עורכי דין מכל הצדדים.

הודעות מנט בוק למשתמש

נט בוק תוכל לשלוח הודעות דוא"ל וחומר פרסומי למשתמש בלי שהדבר יחשב ל"דואר זבל" . המשתמש רשאי להסיר את שמו מרשימות התפוצה .

                                                                                                                        

ממשק סופרים והעלאת תכנים 

נט בוק מאפשרת בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעות ודירוג של משתמשים בקשר לשירותים, תכנים, ויצירות ספרותיים סופרים ומשוררים (להלן: "ממשק סופרים").

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן/ממשק סופרים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

תוכן המשתמש יימחק באופן אוטומטי מן האתר, לפרקי זמן, המהווים תחזוקה שוטפת באתר. החברה, הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת ממשק סופרים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

סופר ואו יוצר ואו משתמש, אשר מעוניין למכור את כתביו בעבור רווח יהיה כפוף למדיניות חלוקת הרווחים אשר מתפרסמת בחלק באתר שנקרא ממשק סופרים. יובהר כי אין החברה אחראית לטעויות, שגיאות, עיצוב, שווק, הגהה וכל הפעולות הקשורות להוצאת הכתב לאור. התוכן שיועלה באמצעות ממשק הסופרים יעבור הצפנה להגנת זכויות יוצרים ואין החברה מתחייבת שיהיה זמין לקריאה במכשיר אלקטרוני או קורא אחר מזה שנמכר על ידה.

כמו כן מוצהר כי אין החברה לוקחת בלעדיות על היצירות/כתבים/ספרים המועלים על ידי המשתמש/סופר ולפיכך לא תייצג אותו אם לפרסום ואו דינים ומשפטים וזכויות יוצרים.

כל מידע אחר אשר יפורסם על ידי המשתמשים במסגרת תוכן המשתמש יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים באתר. משתמשי האתר נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת ממשק סופרים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-, 1982

כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

מידע ו/או קבצים וקודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, להפריע ולפגום באתר או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל משתמש וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

המשתמש מאשר כי ידוע לו שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור לבדיקת אמינות ואמיתות בתוכן המשתמש הנמסר, וכמו כן תגובות וחוות דעות של משתמשים וכתוצאה החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים.

החברה הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות חסימת ו/או הפסקת ו/או הגבלת השימושים מן המשתמשים כאשר החברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

פרסום של תוכן המשתמש ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה ו/או מי מטעמה וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

קניין רוחני 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות עיצובו, תוכנות, סימן מסחר טקסטים, יישום, קובץ גרפי, עיצובי הספרים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו- הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

האתר מכיל תוכן, לרבות תוכן דיגיטלי שמוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר , סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות. המשתמש אינו יכול לשנות, להסיר , למחוק, להגדיל, להוסיף, לפרסם, להעביר ולהשתמש בתוכן הדיגיטלי ותוכנות הנלוות, בהנחה שהעותקים נעשו לשימוש עצמי של המשתמש.

הנך מאשר כי יתכנו הסכמי רישוי נפרדים ונוספים שיהוו כתנאי לשימוש בחומרה ו/או התוכנות הנלוות על מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר ו/או השימוש בקורא. אי קבלת התנאים של ההסכמים לעיל יכולה למנוע, להגביל את היכולת להשתמש תוכנות הנלוות ו/או החומרה הרלבנטיים.

זכויות יוצרים סופרים

המחבר מצהיר כי בידיו מלוא זכויות היוצרים ביצירה (טקסט, תמונות, טבלאות וכו'),

היצירה היא פרי דמיוני, הדמויות המופיעות בו הן פרי דמיונו של המחבר. כל קשר בין היצירה ובין יצירות אחרות, כמו גם בין הדמויות שיוזכרו בה ושמותיהן לבין דמויות או שמות של יצירות אחרות יהיה מקרי בהחלט.

המחבר מצהיר ומתחייב, כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם ביצירה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות הרישיונות, ההיתרים וההסכמות

המחבר מאשר, מצהיר ומתחייב, כי בכל הקשור ליצירה ולזכויות הנלוות אליה, לא תהיה משום הפרת הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או זכות צד ג' כלשהו. המחבר מצהיר ומתחייב, כי אין כל גורם נוסף אשר יש לקבל את הסכמתו ו/או אישורו לצורך העלאת הספר למכירה באתר, לרבות הענקת הזכויות על פיו, אשר הסכמתו ו/או אישורו טרם נתקבלו.

מבלי לגרוע מזכויותיו של האתר על פי הדין ו/או הסכם זה, היה ויידרש לשלם לבעלי הזכויות. הסופר מתחייב לשפות אותו בסכום הנדרש מייד עם דרישתו הראשונה, ובלבד שתינתן לסופר הודעה על כל דרישה ו/או תביעה כאמור והזדמנות להתגונן בפניה בעצמו ועל חשבונו.

היה וגורם כלשהו יפתח בהליך משפטי נגד האתר עקב אי קיום התחייבות או אי נכונות של מצג הניתן על ידי הסופר לאתר על פי הסכם זה, מתחייב המחבר לשפות ולפצות את האתר על כל נזק, הוצאה וחסרון כיס שייגרמו לו בשל כך. 

שכר סופרים

ראובני ספרי צמרת בע"מ (להלן המוציא לאור) ישלם למחבר שכר סופרים בגין מכירות הספר באתר נט בוק, כדלקמן:

1. עבור מכירות ספר מודפס אשר הועלה לאתר באופן עצמאי על ידי המחבר - שכר הסופרים יהיה בשיעור של 70% ממחיר הספר לצרכן באתר, לא כולל מע"מ.

המחבר מחויב לשלוח ללקוח בדואר עותק מהספר, לאחר קבלת עדכון מאתר נט בוק כי בוצעה הזמנה. יודגש כי עלות משלוח הספר חלה על הסופר בלבד, ואין הסופר מקבל תמורה מאתר נט בוק עבור עלות המשלוח.

2. עבור מכירות ספר דיגיטלי, או בגרסה להדפסה ביתית - שכר הסופרים יהיה בשיעור של 50% ממחיר הספר לצרכן באתר, לא כולל מע"מ.

אם המחבר הינו עוסק מורשה וימסור חשבונית מס, יתווסף מע"מ לסכום המשולם.

לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים) חלה על המוציא לאור החובה לנכות מהתשלומים למחבר ניכוי מס במקור.

המחבר יציג למו"ל אישור על שיעור הניכוי. היה והמחבר לא יציג אישור תקף על ניכוי במקור משכר סופרים, ינוכה מהתשלומים מס בשיעור המרבי (48%).

כתב ויתור והגבלת אחריות

נט בוק אינה אחראית בשום אופן וצורה ולא תישא באחריות לנזק הקשור לאחד או יותר מהדברים הבאים, הקשורים לפעילות הלקוח שרכש מוצר מנט בוק :

בעיות חמרה או תוכנה אצל הלקוח

שגיאות או אי נכונות בתוכן

שימוש במידע כלשהוא שנמסר לנט בוק מצד הלקוח כגון כתובת, פרטי אשראי וסיסמאות

אבטחת מידע , מסחרי או בטחוני  

הפסקת פעילות נט בוק וחדלות קיומה

הפרת זכויות יוצרים של יוצר על ידי צד ג '

היפרדות

הסכם זה ניתן להפסקת התקשרות חד צדדית עקב מכלול סיבות כלכליות או משפטיות. כל הפרה של תנאי או חלק מתנאי ההסכם הינם עילה להפסקת ההתקשרות.

רשות שיפוטית

כל המחלוקות המשפטיות הקשורות לנט בוק ידונו בבית המשפט הישראלי בלבד, בת"א .

טיפול בחילוקי דעות

לפני כל תהליך של תביעה מחויבים הצדדים לתהליך גישור לפני מגשר שיבחר מרשימת המגשרים המוסמכים על ידי הרשות השופטת בישראל, אלא אם תבחר נט בוק  לפנות לערכאות .

זכויות יוצרים דיגיטליות

אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר, דיגיטלי או אחר, מפר את זכויות היוצרים שלך. אנא פנה אלינו מידית. החומר לאתר מתקבל מצד שלישי המנהל מערכת הסכמים אשר אינה גלויה לנט בוק. נט בוק מקבלת את החומר בתום לב. במקרה כזה אנו נעצור מידית את הפצת החומר הרלוונטי עד אשר הנושא יובהר. בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות,  הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים .

הבהרה למשתמש

מובהר בזאת כי המסמך על כל חלקיו הוא המחייב. הכותרות הנן משניות ומטרתן לעזור בקריאה, אין להסתפק רק בחלק מהמסמך, הוא, בגרסתו האחרונה, מחייב על כל חלקיו .

שינויים

לנט בוק זכות לערוך שינויים בכל עת הן באתר והן בתנאי השימוש באתר (מסמך זה).